Line-up

Tabo Goudswaard
Participatie Paradox Atelier

Tabo Goudswaard </br> Participatie Paradox Atelier

Een aantal ongemakkelijke paradoxen staat de samenwerking tussen burgers en overheid in de weg. Deze participatieparadoxen zijn taai en houden problemen in stand. Een natuurlijke afweerreactie is om het er maar niet over te hebben. In deze workshop ga je het er juist wél over hebben. 

Wie geeft de workshop?
Daniël Kruithof van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Kunstenaar/social designer Tabo Goudswaard die leiding geeft aan Studio Goudswaard. De studio ontwerpt nieuwe manieren van kijken naar maatschappelijke vraagstukken. Het zoekt aansluiting bij het alledaagse gedrag van mensen en ontwerpt nieuwe concrete handelingsperspectieven met en voor betrokkenen. Het is de stellige overtuiging van Studio Goudswaard dat ontwerpers en kunstenaars een cruciale rol kunnen spelen in het vormgeven van samenlevingen.

Wat houdt de workshop in?
Al weten waardoor je verrast wilt worden.
Het goed doen, zonder het goede te doen.
Falen als succes zien.

We omarmen de herkenbare participatieparadoxen als de beginstap van uw ambitie. Door er mee te spelen in co-creatie tussen burgers en bestuur wordt het begrip over en weer vergroot en kunnen er onverwachte oplossingen gevonden worden.

Het Participatie Paradox Atelier is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners. Het functioneert als instrument om te werken aan een volwaardige relatie in participatieprocessen. Het atelier helpt om gezamenlijk te komen tot een passende aanpak in de eigen situatie.

Het Participatie Paradox Atelier is ontwikkeld door IsOok, Twynstra Gudde en Studio Goudswaard.

    Deel: