Line-up

Gabriël van den Brink

Gabriël van den Brink

In deze lezing reflecteert Gabriël van den Brink op de uitdaging die ons te wachten staat. Er gebeurt op het vlak van burgerparticipatie bijzonder veel. Mensen steken een hoop energie in opbouw en in hulp aan elkaar. De grote uitdaging ligt echter in het zorgen voor impact, zowel maatschappelijk als politiek.

Hoe zorgen we er samen voor dat deze beweging een langetermijnverandering teweegbrengt, en de basis legt voor een nieuwe samenleving?

Over de spreker
Gabriël van den Brink (1950) studeerde filosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij deed cultuursociologisch onderzoek naar het moderne leven in Nederland. Van den Brink is ook lector Ethiek en Gezag aan de Politieacademie. Na zijn emeritaat aan Tilburg University in 2015 werd hij werkzaam als hoogleraar wijsbegeerte bij het instituut Ethos aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 

    Deel: