Disclaimer

Stichting We doen het zelf wel festival kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

  1. Alle op de site, in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
  2. Stichting We doen het zelf wel festival behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering zonder restitutie van gelden.
  3. Stichting We doen het zelf wel festival is gerechtigd om een activiteit af te gelasten en is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. De reeds betaalde toegangskaarten worden niet gerestitueerd.